AT Retail is een online platform waarbij de vraag naar (tijdelijke) winkelpanden door een reguliere (tijdelijke) huurder of tijdelijk gebruiker, met daarnaast het aanbod van leegstaande winkelpanden bij elkaar komen – Hét Retail Store platform van Nederland! Naast een aanbod van Pop Up Stores in heel Nederland, kunnen er ook voor een langere duur winkelpanden of afhaal/ distributiecentra worden aangeboden. Een breed scala van mogelijkheden.

Het huidige economische klimaat laat zien dat er allerlei grote winkelketens inkrimpen en er omwille van bedrijfeconomische redenen ook veel middelgrote en kleine winkels hun hoofd niet meer boven water kunnen houden waardoor zij hun deuren moeten sluiten. Een veranderend koopgedrag waarop de grotere winkelketens inspelen door hun hun focus te leggen op de grotere steden en het digitaliseren en online aanbieden van hun producten.

Dat heeft een enorme leegstand van winkelpanden tot gevolg wat ook weer voor een bepaalde doelgroep kansen biedt. Het blijkt dat juist in deze periode een behoefte onstaan aan het (tijdelijk) gebruik van winkelpanden, waarbij allerlei creatieve initiatieven zijn ontstaan. Het flexibel kunnen gebruiken van deze locaties biedt veel mogelijkheden.

De mogelijkheid om online je vraag/ behoefte met andere geinteresseerde en aanbieders te kunnen delen, kan ook op dit platform in de vorm van deze open marketplace met een jaarkalender evenementen. Onze – Retail Pop Up Marketplace geeft hierbij de mogelijkheid om een online agenda van vragen en aanbiedingen in het gehele land bij elkaar te brengen, waarbij alle relevante informatie gedeeld kan worden.

Ondanks dat de consument vanuit een offline koopgedrag steeds meer naar een online koopgedrag gaat, blijft er toch bij veel producten de behoefte blijft bestaan om deze te voelen, ruiken, proeven, passen, proefgebruiken, alvorens zij tot een definitieve aankoop overgaan! Of te wel er komt steeds meer vraag naar kort lopende overeenkomsten op goed bereikbare locaties waarbij je makkelijk kan parkeren voor een goede prijs. Bepaalde centraal en goed bereikbare locaties voor een afhaal/ distributiecentra bieden hierbij een uitkomst.

Veel Gemeenten zijn schappelijk met de uitgifte van tijdelijke ontheffingen en –of vergunningen om in deze leegstaande winkelpanden een (tijdelijke) invulling te geven. Naast normale tijdelijke retailers zie je ook steeds vaker een combinatie van tijdelijke retail met een beperkte kleine horeca. Er is een toename van (startende) bedrijven die een winkelpand (tijdelijk) willen gebruiken in een opstartfase voor een beperkte huursom, denk aan sieraden, kleding, seizoensproducten of de lanceringen van bepaalde producten. Grote gerenomeerde bedrijven gebruiken dergelijke winkellocaties t.b.v. promotie of lancering van nieuwe producten of productgroepen.

Voor meer informatie kunt u een e-mailbericht sturen aan info@atoffices.com waarna wij direct contact met u opnemen.